Muzički centar je udruženje osnovano 05.10.2001.godine sa ciljem razvoja muzičkog života Pančeva i Srbije putem osnivanja muzičkih ansambala, festivala, organizacijom koncerata, izdavanjem muzičkih publikacija, muzičkom edukacijom i saradnjom sa drugim činiocima kulturnog, posebno muzičkog života.
Inicijator osnivanja i rukovodilac Muzičkog centra je prof. Boris Matijević.